Pora na aktywność

W latach 2023 – 2024 wspieramy aktywizację społeczną osób z niepełnosprawnością w różnych formach, m.in. przy zaangażowaniu wolontariuszy, wzmacniamy również ich opiekunów faktycznych. Projekt PORA NA AKTYWNOŚĆ współfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030. Relacje:

Mobilne Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Od roku 2018 wzmacniamy potencjał i skuteczność działania mazowieckich organizacji pozarządowych, przede wszystkim małych, z małych miejscowości i nowo powstałych, w szczególności z subregionu radomskiego oraz budowanie postaw aktywności obywatelskiej wśród osób i grup nieformalnych oraz grup samopomocowych. Organizujemy mobilne szkolenia z zakresu funkcjonowania organizacji pozarządowych, mobilne indywidualne porady i coroczne REGIONALNE FORUM NGO.

Klub Integracji Społecznej

Od 2012 prowadzimy włączenie społeczne osób do procesu integracji w formie Klubu Integracji Społecznej. Klub Integracji Społecznej wpisano w Rejestrze Wojewody Mazowieckiego od 01.04.2012 r., wpis Nr 871463011002. W ramach KIS wprowadzamy różne formy wsparcia osób i grup o podobnych trudnościach i problemach życiowych, od pomocy do samoorganizacji, aby podejmowali inicjatywy i przedsięwzięcia w zakresie […]

#Mazowiecka Aktywacja – konkurs grantowy dla lokalnie działających

Od roku 2021 wspólnie z trzema partnerami organizacji pozarządowych wspieramy oddolne inicjatywy społeczne na Mazowszu w formie regrantingu, podejmowane na rzecz dobra wspólnego społeczności przez lokalne organizacje pozarządowe, jak również przez nieformalne grupy mieszkańców i grupy samopomocowe. Operatorzy programu