Oferta i szkolenia

Fundacja RAS jest instytucją szkoleniową (zarejestrowana w RIS WUP w Warszawie, nr 2.14/00329/2016) organizuje szkolenia dla ngo, realizuje usługi edukacyjne, szkolenia zlecone dla różnych grup społecznych.