Rozwój
Aktywność
Społeczność

Wspólnie tworzymy społeczność bez granic: nasze działania są skierowane na wsparcie i aktywizację osób z różnymi potrzebami.
Dla organizacji

pozarządowych z subregionu radomskiego.

Rozwój

aktywności społecznej na Mazowszu.

Wsparcie

osób z niepełnosprawnością.

Pomoc

chorym i potrzebującym.

Fundacja Rozwój Aktywność Społeczność

Nasza misja i wartości
Człowiek – najlepsza inwestycja w przyszłość i rozwój regionu

Nasze działania w liczbach

Wzrost i rozwój: liczby, które opowiadają naszą historię
lat doświadczenia
0
społeczników rocznie z subregionu radomskiego korzysta ze wsparcia
0
osób rocznie korzysta ze szkoleń
0
zrealizowanych projektów społecznych
0