Szkolenia i warsztaty na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

  • Prawne aspekty funkcjonowania ngo
  • Szkolenia dla kgw
  • Wolontariat
  • Pozyskiwanie funduszy
  • Przygotowanie projektu
  • Sprawozdawczość
  • Rodo
  • Prowadzenie księgowości ngo
  • Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów