O nas

Fundacja Rozwój Aktywność Społeczność

Poznaj naszą fundację!

Jesteśmy organizacją zaangażowaną w rozwój subregionu radomskiego i Mazowsza, skupiając się na wzmacnianiu organizacji pozarządowych i społeczności lokalnych.

Działamy na rzecz integracji społecznej, wspierając osoby zagrożone wykluczeniem i z niepełnosprawnościami. Promujemy samopomoc, wolontariat oraz pozyskujemy darowizny, aby efektywnie pomagać potrzebującym.

Nasze wartości to szacunek i aktywne uczestnictwo każdej osoby w społeczności.

Po to jesteśmy

Cele naszej fundacji

Celem Fundacji RAS jest:

Wzmacnianie organizacji pozarządowych...

...jako instytucji kluczowych dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

Inicjowanie, wspieranie i promocja współpracy...

...organizacji pozarządowych z administracją publiczną,

Wspomaganie aktywności obywatelskiej...

...na rzecz rozwoju społecznego, promocji regionu, rozwoju społeczności lokalnej,

Prowadzenie działań zmierzających...

...do zmniejszenia problemów społecznych w regionie, poprzez wykorzystanie potencjału społecznego,

Promowanie i organizacja kształcenia....

...przez całe życie.

Ludzie FRAS

Zespół

Za kulisami: ludzie, którzy tworzą naszą misję

Zarząd Fundacji

Rada Fundacji

Aldona Metlerska

Prezes fundacji

Małgorzata Stan-Siewierska

Wiceprezes fundacji

Andrzej Rybus-Tołłoczko

Przewodniczący Rady Fundacji

Agnieszka Deja

Rada Fundacji