Mobilne Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Od roku 2018 wzmacniamy potencjał i skuteczność działania mazowieckich organizacji pozarządowych, przede wszystkim małych, z małych miejscowości i nowo powstałych, w szczególności z subregionu radomskiego oraz budowanie postaw aktywności obywatelskiej wśród osób i grup nieformalnych oraz grup samopomocowych.

Organizujemy mobilne szkolenia z zakresu funkcjonowania organizacji pozarządowych, mobilne indywidualne porady i coroczne REGIONALNE FORUM NGO.

Finansowanie

Zadanie publiczne dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

Okres trwania

2018-