#Mazowiecka Aktywacja – konkurs grantowy dla lokalnie działających

Od roku 2021 wspólnie z trzema partnerami organizacji pozarządowych wspieramy oddolne inicjatywy społeczne na Mazowszu w formie regrantingu, podejmowane na rzecz dobra wspólnego społeczności przez lokalne organizacje pozarządowe, jak również przez nieformalne grupy mieszkańców i grupy samopomocowe.

Operatorzy programu

Finansowanie

Projekt dofinansowany ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Okres trwania

2021-