Klub Integracji Społecznej

Od 2012 prowadzimy włączenie społeczne osób do procesu integracji w formie Klubu Integracji Społecznej. Klub Integracji Społecznej wpisano w Rejestrze Wojewody Mazowieckiego od 01.04.2012 r., wpis Nr 871463011002.

W ramach KIS wprowadzamy różne formy wsparcia osób i grup o podobnych trudnościach i problemach życiowych, od pomocy do samoorganizacji, aby podejmowali inicjatywy i przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej.

Na osi czasu wsparliśmy i wspieramy:

  • osoby bezrobotne
  • mieszkańców powiatu radomskiego i Mazowsza
  • osoby z niepełnosprawnością również przy zaangażowaniu wolontariuszy
  • rodziców/opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnością.

Prowadzimy szkolenia zawodowe m.in. dla osób bezrobotnych, osób z niepełnosprawnością, dla młodzieży z rodzin zastępczych.

Finansowanie

Projekt PORA NA AKTYWNOŚĆ współfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030

Okres trwania

2012-