Zaproszenie na szkolenie NGO

W ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

„Fim@ngo 2013 Zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych” i realizatora programu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

zapraszamy

przedstawicieli organizacji pozarządowych z regionu radomskiego na bezpłatne szkolenie nt.:

„POZYSKIWANIE FUNDUSZY NA DZIAŁALNOŚĆ NGO”

W programie spotkania:

Wprowadzenie do tematyki szkolenia
Fundraising jako proces
Podstawowe pojęcia
Źródła i metody pozyskiwania środków
Prawne aspekty wybranych metod fundraisingu
Współpraca z biznesem
Szkolenie poprowadzi pani Katarzyna Sadło – Prezes FRSO.

w dniu 30 września 2013r. (poniedziałek),
miejsce: ul. Kilińskiego15/17w Radomiu, w Fundacji Rozwój Aktywność Społeczność
sala w podwórku,  I klatka po lewo, parter

od godz. 10.00 do godz. 15.00 (zapewniamy serwis kawowy)
zgłoszenie uczestnictwa proszę dokonać mailem do Fundacji RAS,
na adres: fras@fras.org.pl do czwartku 26.09.2013r., do godz. 15.00.

Kontakt telefoniczny: Fundacja RAS, tel.509604113.

Organizator – Fundacja RAS