Zaproszenie na seminarium pt. “Współpraca organizacji pozarządowych z samorządem lokalnym”

Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS wspólnie z :

•             Fundacją Rozwoju Aktywność Społeczność,
•             Stowarzyszeniem W.A.R.K.A.,
•             Spółdzielnią Socjalną “A PRIORI”,
•             Koalicją dla Młodych,
•             LGD Puszcza Kozienicka,
•             LGD Dziedzictwo i Rozwój

serdecznie zapraszają na seminarium pt. „Współpraca organizacji pozarządowych z samorządem lokalnym”, które odbędzie się 29 października (środa) w godzinach 15.00 – 18.30 w lokalu Spółdzielni Socjalnej “A PRIORI” w Radomiu, ul. Grodzka 4. Seminarium skierowane jest do małych organizacji pozarządowych działających na terenie dawnego województwa radomskiego. Udział jest bezpłatny.

W ramach seminarium dowiecie się Państwo m.in.:
– jakie korzyści mogą odnosić organizacje i samorząd ze współpracy?
– jak nawiązać współpracę z samorządem?
– jak ustrzec się błędów przy współpracy i kłopotów z rozliczeniem dotacji?
– jakie są planowane zmiany dotyczące wzoru ofert, umów oraz sprawozdania z zadań 

Prowadzenie: Dorota Lenarczyk – Kierownik Biura Stowarzyszenia W.A.R.K.A. realizatorka projektów we współpracy z samorządem lokalnym i animatorka działań lokalnych w powiecie grójeckim, współpracuje z organizacjami pozarządowymi również jako pracownik Urzędu Miejskiego w Warce.
Współorganizacja: Fundacja Rozwoju Aktywność Społeczność

Organizator zapewnia poczęstunek i materiały.
 Seminarium organizowane jest w ramach Projektu „FIO-Mazowsze Lokalnie”, który jest programem wsparcia dla młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych i samopomocowych działających na terenie województwa mazowieckiego. Celem głównym Programu FIO – Mazowsze Lokalnie jest zwiększenie zaangażowania obywateli i obywatelek oraz organizacji pozarządowych w życie publiczne. Realizacja Programu ma umożliwić mieszkańcom włączenie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.

ZGŁOSZENIA przyjmujemy do 24 października – z podaniem imienia i nazwiska, nazwy organizacji i telefonu oraz e-maila kontaktowego – na adres:
fras@fras.org.pl  (powiat radomski, M. Radom, lipski, przysuski, szydłowiecki)
dlenarczyk@stowarzyszeniewarka.pl (powiat grójecki, zwoleński, kozienicki, białobrzeski)
lub na tel. 504 671 770.
Liczba miejsc ograniczona.