Zaproszenie na seminarium pt. „Planowanie i realizacja projektów w społeczności lokalnej”

Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS wspólnie ze Stowarzyszeniem W.A.R.K.A. oraz Fundacją Rozwój Aktywność Społeczność w Radomiu,
 
zapraszają na Seminarium pt. „Planowanie i realizacja projektów w społeczności lokalnej”. Skierowane jest ono do małych organizacji pozarządowych działających na terenie dawnego województwa radomskiego, rozpoczynających swoją przygodę z realizacją projektów lub tych, które już mają pierwsze doświadczenia w tym zakresie, chcących doskonalić skuteczne pozyskiwanie środków i efektywność realizacji małych projektów społecznych.
 
Seminarium odbędzie się 5 października (poniedziałek) w godzinach 10.00 – 15.00 w  świetlicy Internatu Ośrodka Szkolno Wychowawczego, ul. Kolejowa 22 w Radomiu.
 
W ramach seminarium przedstawione zostaną:
·                podstawowe zasady, etapy (m.in. cele, rezultaty, działania, budżet, harmonogram) i elementy planowania dobrego projektu, proces planowania od pomysłu do projektu, definicja projektu i wniosku,
·                korzyści z planowania projektu,
·                czynniki wzmacniające i osłabiające organizację przy realizacji projektu, czynniki sukcesu i satysfakcji z realizacji projektu,
·                struktura wniosku czyli wizytówka projektu,
·                zasady przygotowania wniosku  przekonującego grantodawcę do wsparcia naszego działania
 
Organizator zapewnia poczęstunek i materiały.
 
 Prowadzenie: Dorota Lenarczyk – Koordynatorka projektów, animatorka, działa na rzecz aktywizacji lokalnych społeczności. Kieruje biurem, pozyskuje środki i realizuje projekty ze środków krajowych i zagranicznych w Stowarzyszeniu W.A.R.K.A. od 2007 roku. Absolwentka Akademii Trenerskiej Stowarzyszenia BORIS, Kursu dla zarządzających organizacjami pozarządowymi PROMENGO, Szkoły Liderów PAFW, pracuje również jako Specjalistka ds. pozyskiwania środków i rozwoju gminy w Urzędzie Miejskim w Warce.
 
ZGŁOSZENIA: na e-mail: fras@fras.org.pl lub tel. nr 509604113 do dnia 30 września br. – z podaniem imienia i nazwiska uczestnika, nazwy organizacji, telefonu oraz e-maila kontaktowego. Liczba miejsc ograniczona.
 
Seminarium organizowane jest w ramach Projektu „FIO-Mazowsze Lokalnie”, którego celem jest zwiększenie zaangażowania obywateli i obywatelek oraz organizacji pozarządowych w życie publiczne. Realizacja Programu ma umożliwić mieszkańcom włączenie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.