Zaproszenie na FORUM NGO

Zapraszamy na II Regionalne Forum NGO w dniu 23 września 2019 r. o godzinie 14.00


Jest to spotkanie przedstawicieli i przedstawicielek organizacji pozarządowych działających na terenie subregionu radomskiego. Celem Forum jest integracja i wzmocnienie środowiska pozarządowego, promocja aktywności obywatelskiej oraz omówienie ważnych z punktu widzenia współpracy organizacji pozarządowych i samorządów zagadnień i problemów, a także wymiana doświadczeń.
Możemy liczyć na udział przedstawicieli Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego,  Marszałka Województwa Mazowieckiego,  Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Federacji Mazowia. a także przedstawicieli lokalnych organizacji.

MIEJSCE WYDARZENIA
Jedlnia – Letnisko k/Radomia, ul. Piłsudskiego 1, budynek dawnego dworca PKP, siedziba Stowarzyszenia Przyjaciół Jedlni letnisko i Wrzosowa

ZGŁOSZENIA
 Zgłoszenia do udziału w wydarzeniu prosimy przesyłać  mailem: fras@fras.org.pl. Telefon do kontaktu 509604113.
Termin zgłoszeń: 20 września. Liczba miejsc jest ograniczona. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Wydarzenie jest częścią projektu MOBILNE CENTRUM WSPARCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 2019 realizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Jedlni – Letnisko i Wrzosowa. Zadanie publiczne jest dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE,

Aldona Metlerska i Monika Purc
Fundacja RAS
Stowarzyszenie JLiW