Zapraszamy na seminarium pt. „Współpraca z biznesem w społeczności lokalnej”

Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS wspólnie ze Stowarzyszeniem W.A.R.K.A. oraz Fundacją Rozwój Aktywność Społeczność w Radomiu
 
zapraszają na Seminarium pt. „Współpraca z biznesem w społeczności lokalnej”. Skierowane jest ono do małych organizacji pozarządowych działających na terenie dawnego województwa radomskiego, rozpoczynających swoją przygodę z realizacją małych projektów społecznych we współpracy z przedsiębiorcami, które już mają pierwsze doświadczenia w tym zakresie lub chcących rozwijać umiejętności angażowania biznesu do realizacji swojej misji.
 
Seminarium odbędzie się 26 września 2016r. (poniedziałek) w godzinach 10.00 – 15.00, w świetlicy Internatu Ośrodka Szkolno Wychowawczego, ul. Kolejowa 22 w Radomiu.
 
W ramach seminarium przedstawione zostaną:
·                Możliwości współpracy z biznesem w lokalnych projektach
·                Zasady pozyskiwania funduszy od przedsiębiorców na cele społeczne
·                Jak się przygotować do pozyskiwania funduszy od biznesu
·                Jak rozmawiać z potencjalnym darczyńcą, by zachęcić do współpracy
·                Jak zadbać o relacje z darczyńcą
 
Organizator zapewnia poczęstunek i materiały.
 
Prowadzenie: Dorota Lenarczyk – Koordynatorka projektów, animatorka, działa na rzecz aktywizacji lokalnych społeczności, kieruje Stowarzyszeniem W.A.R.K.A., które pozyskuje środki od biznesu na działalność od ponad 10 lat; Absolwentka Akademii Trenerskiej Stowarzyszenia BORIS, kursu dla zarządzających organizacjami pozarządowymi PROMENGO, Szkoły Liderów PAFW.
 
ZGŁOSZENIA  prosimy kierować na e-mail: fras@fras.org.pl lub wysłać sms na tel. nr 509604113
do 20 września – z podaniem imienia i nazwiska, nazwy organizacji i telefonu oraz e-maila kontaktowego. Liczba miejsc ograniczona.
 
Seminarium organizowane jest w ramach Projektu „FIO-Mazowsze Lokalnie”, którego celem jest zwiększenie zaangażowania obywateli i obywatelek oraz organizacji pozarządowych w życie publiczne. Realizacja Programu ma umożliwić mieszkańcom włączenie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.