#MCWOP VI Regionalne Forum NGO

13 września 2023 r. o godzinie 14.00 zapraszamy społeczników na VI REGIONALNE FORUM NGO wraz z targami aktywnych organizacji pozarządowych w Jedlni – Letnisko k/Radomia, ul. Piłsudskiego 3 (budynek dawnego dworca PKP).

Tegoroczne wydarzeni pt. „ Silne organizacje pozarządowe dla społeczności”  będą spojrzeniem na rolę organizacji w budowaniu partycypacji społecznej.

Zachęcamy organizacje do promowania działań, do wystawienia stoisk, pokazania inicjatyw, sukcesów, DOBRYCH PRAKTYK. Można zabrać rollup, ulotki, broszury, plakaty, zdjęcia, prace podopiecznych :))

WARTO ZAREZERWOWAĆ CZAS I  DOŁĄCZYĆ!

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Zadanie publiczne pn. MOBILNE CENTRUM WSPARCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.