#MCWOP VI Regionalne Forum NGO

13 września 2023 r. o godzinie 14.00 zapraszamy społeczników na VI REGIONALNE FORUM NGO wraz z targami aktywnych organizacji pozarządowych w Jedlni – Letnisko k/Radomia, ul. Piłsudskiego 3 (budynek dawnego dworca PKP). Tegoroczne wydarzeni pt. „ Silne organizacje pozarządowe dla społeczności”  będą spojrzeniem na rolę organizacji w budowaniu partycypacji społecznej. Zachęcamy organizacje do promowania działań, do wystawienia stoisk, pokazania inicjatyw, sukcesów, DOBRYCH PRAKTYK. […]