Szkolenia

Organizacje pozarządowe
Liderzy i liderki lokalne
Zapraszamy na bezpłatne szkolenia pt.:

WARSZTATY Z RODO – TWORZENIE ANALIZY RYZYKA W ORGANIZACJI
Data szkolenia: 7 listopada 2019 r. (czwartek) w godzinach 10.00 – 16.00,
Miejsce: LIPSKO, Starostwo Powiatowe, ul. Rynek 1

WARSZTATY Z RODO – TWORZENIE POLITYKI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ORAZ REJESTRÓW CZYNNOŚCI I KATEGORII CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA Data szkolenia: 14 listopada 2019 r. (czwartek) w godzinach 10.00 – 16.00,
Miejsce: LIPSKO, Starostwo Powiatowe, ul. Rynek 1

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM – dla członków zarządu organizacji i kadry menedżerskiej
Data szkolenia: 15 listopada 2019 r. (piątek) w godzinach 10.00 – 16.00,
Miejsce: RADOM, Kawiarenka Społeczna, ul. 1905 Roku 7A

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM – dla członków zarządu organizacji i kadry menedżerskiej
Data szkolenia: 18 listopada 2019 r. (poniedziałek) w godzinach 14.00 – 20.00,
Miejsce: PIONKI, CAL, ul. Zakładowa 5

ZGŁOSZENIA na szkolenie prosimy kierować na e-mail: fras@fras.org.pl lub wysłać sms na nr tel. 509604113 (do 4.11 w przypadku szkolenia 1, do 11.11 w przypadku szkolenia 2,3,4) z podaniem imienia i nazwiska, nazwy organizacji, telefonu/e-maila kontaktowego. Liczba miejsc ograniczona.

Oferujemy również bezpłatne poradnictwo m.in. w zakresie prawnych aspektów funkcjonowania ngo, przygotowania wniosku o dofinansowanie, rozliczania dotacji, itp.
Zapraszamy na szkolenie
Zapraszamy do skorzystania z poradnictwa

Aldona Metlerska Fundacja Rozwój Aktywność Społeczność
Monika Purc Stowarzyszenie Przyjaciół Jedlni – Letnisko i Wrzosowa