#MCWOP Szkolenia dla NGO i porady

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW NA DZIAŁALNOŚC ORGANIZA POZARZĄDOWYCH, W INTERNECIE I POZA NIM – 12 czerwca 2023 r. od godz. 12.00 – 16.30 Centrum Organizacji Pozarządowych w Radomiu, Rynek 15 

UPROSZCZONA EWIDENCJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW organizacji pozarządowej – 15 czerwca 2023 r. od godz. 11.00 -16.30 w Rzeczniowie, świetlica OSP

CO NALEŻY WIEDZIEĆ O PROWADZENIU ORGANIZACJI – 20 czerwca 2023 r. od godz. 10.00 – 15.30 Centrum Organizacji Pozarządowych w Radomiu, Rynek 15

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW NA DZIAŁALNOŚC ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, W INTERNECIE I POZA NIM – 21 czerwca 2023 r. od godz. 11.00 -16.30 w Rzeczniowie, świetlica OSP

ZAPLANUJ PROJEKT NA KONKURS GRANTOWY w zakresie działań kulturalnych, edukacyjnych i społeczno-animacyjnych – 22 września 2023 r. od godz. 14.00 do 19.30 w Jedlni – Letnisko, ul. Piłsudskiego 3 

WARSZTATY Z ZAKRESU KOMUNIKACJI I PRACY ZESPOŁOWEJ, pt.: PO MOC DO DZIAŁANIA – 02 października 2023 r. od godz. 14.00 do 19.30 w Jedlni – Letnisko, ul. Piłsudskiego 3 

ZAPLANUJ PROJEKT NA KONKURS GRANTOWY w zakresie działań kulturalnych, edukacyjnych i społeczno-animacyjnych – 05 października 2023 r. od godz. 14.00 do 19.30 w Szydłowcu, Hotel Pod Dębem 

WARSZTATY Z ZAKRESU KOMUNIKACJI I PRACY ZESPOŁOWEJ, pt.: PO MOC DO DZIAŁANIA – 06 października 2023 r. od godz. 10.00 do 15.30 w Lipsku, Starostwo Powiatowe, Rynek 1  

JAK PRZYGOTOWAĆ OFERTĘ DO PROGRAMU NOWEFIO 2024 – 17 października 2023 r. od godz. 15.00 do 20.30 w Jedlni – Letnisko, ul. Piłsudskiego 3 

SPRAWOZDAWCZOŚĆ ORAZ PRAWNE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH. ANALIZA STATUTÓW – 20 LISTOPADA 2023 r. od godz. 15.00 do 20.30 w Jedlni – Letnisko, ul. Piłsudskiego 3 

W ramach Mobilnego Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych udzielamy bezpłatne PORADY dla ngo – po wcześniejszym umówieniu terminu do 31.12.2023 r.

Wsparcie organizacji pozarządowych prowadzimy w ramach projektu MOBILNE CENTRUM WSPARCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH subregionu radomskiego dofinansowanego ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

#Mazowszepomaga

#programywspacia

#solidarnośćmazowiecka