#MCWOP Szkolenia dla NGO i porady

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW NA DZIAŁALNOŚC ORGANIZA POZARZĄDOWYCH, W INTERNECIE I POZA NIM – 12 czerwca 2023 r. od godz. 12.00 – 16.30 Centrum Organizacji Pozarządowych w Radomiu, Rynek 15  UPROSZCZONA EWIDENCJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW organizacji pozarządowej – 15 czerwca 2023 r. od godz. 11.00 -16.30 w Rzeczniowie, świetlica OSP CO NALEŻY WIEDZIEĆ O PROWADZENIU ORGANIZACJI – 20 czerwca 2023 r. […]