Spotkanie nt. pozyskania mikrograntów

Zapraszamy na spotkanie informacyjne w dniu 15 lipca 2014r. o godz. 14.30 do godz. 15.30.
Miło jest mi poinformować Państwa, iż od 15 lipca uruchomiony zostanie konkurs dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz samopomocowych, w którym będzie można starać się o dotację do 5000 PLN na lokalne działania.
Operatorem mikrodotacji dla województwa mazowieckiego w ramach I Priorytetu Programu Fundusz inicjatyw Obywatelskich jest Fundacja Fundusz Współpracy wraz z partnerami – Stowarzyszeniem Europa i My oraz Stowarzyszeniem Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych.

Celem programu “FIO-Mazowsze Lokalnie” jest wspieranie inicjatyw angażujących społeczności lokalne w działania na rzecz dobra wspólnego.
Mikrodotacje, w wysokości do 5 tysięcy złotych mają być wsparciem dla mieszkańców subregionu radomskiego, którzy podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.
W latach 2014- 2016 przeznaczonych na ten cel będzie ponad 2 100 000 PLN !!!

Uruchomienie programu mikrodotacji, ma na celu wsparcie podmiotów, które są najbliżej lokalnych społeczności i ich problemów, tak aby pieniądze w rzeczywisty sposób przyczyniały się do zmiany społecznej a także do rozwoju samych organizacji.

Aby precyzyjnie dotrzeć do grup nieformalnych i młodych organizacji pozarządowych, działających na terenie całego województwa mazowieckiego, powołana została instytucja Ambasadorów FIO-Mazowsze Lokalnie.
Na terenie subregionu radomskiego Ambasadorem jest FUNDACJA ROZWÓJ AKTYWNOŚĆ
SPOŁECZNOŚĆ.

Start pierwszego konkursu w ramach FIO-Mazowsze Lokalnie zaplanowany jest na 15.07.2014 r. Termin składania wniosków upływać będzie 12.08.2014 r.

Dlatego już dziś zapraszamy na pierwsze, otwarte dla wszystkich zainteresowanych konkursem spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 15.07.2014 r. w godz. 14.30 – 15.30 w Radomiu, przy ul. Kilińskiego 15/17, lokalu w podwórku.

Spotkanie poprowadzi Ambasador FIO Mazowsze lokalnie – Pani Aldona Metlerska, Prezes Fundacji Rozwój Aktywność Społeczność.