Spotkania informacyjne FIO-ML 2020

Ruszył nabór do kolejnej edycji konkursu FIO – Mazowsze Lokalnie skierowany do mieszkańców i organizacji pozarządowych Mazowsza.

Można starać się o granty do 5 000 zł na działania w swojej społeczności, aby razem zadziałać dla dobra wspólnego.

http://www.mazowszelokalnie.pl/

Zapraszamy na spotkania informacyjne z AMBASADOREM FIO-ML:

w dniu 11 marca br. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kozienicach

w dniu 11 marca br. o godz. 17.30 w DOMU KULTURY, w Jedlni-Letnisko, plac J. Piłsudskiego

w dniu 12 marca br. o godz. 11.00 w Centrum Organizacji Pozarządowych w Radomiu, ul. Struga 1

w dniu 12 marca br. o godz. 14.00 w Publicznej Szkole Podstawowej w Bielisze, Gmina Zakrzew

w dniu 12 marca br. o godz. 17.00 w Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach, ul. Zakładowa 5

Na spotkaniu dowiemy się:

* Co zrobić aby uzyskać mikrodotację w ramach konkursu „FIO-Mazowsze

Lokalnie”?

* Jak przygotować i opisać swój własny pomysł na projekt?

* Jakie przykładowe pomysły były dofinansowane w ubiegłych latach?

Kto może otrzymać mikrodotację w konkursie „FIO-Mazowsze Lokalnie”?

1. Grupy nieformalne

2. Grupy samopomocowe

3. Młode organizacje pozarządowe

Prosimy potwierdzić udział w spotkaniu mailem: fras@fras.org.pl  mailto:fras@fras.org.pl  lub sms: 509604113.

Spotkanie organizowane jest w ramach projektu MAZOWSZE LOKALNIE, który jest programem wsparcia dla młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych i samopomocowych (obywateli) działających na terenie województwa mazowieckiego.

Realizacja Programu ma umożliwić mieszkańcom włączenie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.

Celem głównym Programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i obywatelek oraz organizacji pozarządowych w życie publiczne.