Rozeznanie rynku na usługę gastronomiczną

Zapraszamy do złożenia propozycji cenowej dotyczącej usługi gastronomicznej w ramach prowadzonych wykładów w Klubie Integracji Społecznej w ramach projektu.