Rozeznanie rynku dotyczące udzielania porad prawnych

Zapraszamy do złożenia propozycji cenowej związanej z udzielaniem bezpłatnych porad prawnych w ramach funkcjonowania Klubu Integracji Społecznej dla osób długotrwale bezrobotnych.