Rozeznanie rynku dotyczące przeprowadzenie wykładów

Zapraszamy do złożenia propozycji cenowej związanej z opracowaniem programu zajęć i przeprowadzeniem wykładu/wykładów w ramach funkcjonowania Klubu Integracji Społecznej dla osób długotrwale bezrobotnych, Program Operacyjny Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.