Mobilne Szkolenia

RUSZAMY z mobilnymi szkoleniami i poradnictwem w 2020 roku!

17 czerwca 2020 r. – ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM – ASERTYWNOŚĆ, BUDOWANIE PEWNOŚCI SIEBIE – coaching dla członków zarządu, kierownictwa ngo – Jedlnia – Letnisko, SPJLiW, dawny dworzec PKP, ul. Piłsudskiego 3 – godz. 14.00–19.00

22 czerwca 2020 r. – KLUCZOWE DOKUMENTY W NGO – weryfikacja statutów, regulaminów, dokumenty wewnętrzne organizacji, szkolenie z prawnikiem – Jedlnia – Letnisko, SPJLiW, dawny dworzec PKP, ul. Piłsudskiego 3 – godz. 14.00–19.00

15 lipca 2020 r. – KLUCZOWE DOKUMENTY W NGO – weryfikacja statutów, regulaminów, dokumenty wewnętrzne organizacji, szkolenie z prawnikiem – CAL Pionki, ul. Zakładowa 5 – godz. 14.00–19.00

29 lipca 2020 r. – ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM – ASERTYWNOŚĆ, BUDOWANIE PEWNOŚCI SIEBIE – coaching dla członków zarządu, kierownictwa ngo – CAL Pionki, ul. Zakładowa 5 – godz. 14.00–19.00

12 sierpnia 2020 r. – WOLONTARIAT W NGO – szkolenie nt. podstawy prawne wolontariatu, rola i prawa wolontariusza, prawa korzystającego, porozumienie wolontariackie – CAL Pionki, ul. Zakładowa 5 – godz. 14.00–19.00

27 sierpnia 2020 r. – WSPÓŁPRACA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH – model współpracy, praca nad modelem, kultura współpracy, płaszczyzny współpracy, organy konsultacyjne i doradcze. Miejsce – Jedlnia – Letnisko, SPJLiW, dawny dworzec PKP, ul. Piłsudskiego 3 – godz. 14.00-20.00

30 wrzesnia 2020 r. – WSPÓŁPRACA NGO Z BIZNESEM – coaching dla członków zarządu, kierownictwa ngo – CAL Pionki, ul. Zakładowa 5 – godz. 14.00–19.00

23 października 2020 r. – FORMY WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI – model współpracy, praca nad modelem, kultura współpracy, płaszczyzny współpracy, organy konsultacyjne i doradcze. Miejsce – Krempa Kościelna k/Lipska – budynek Ochotniczej Straży Pożarnej – godz. 13.00 – 19.00

26 października 2020 r. – ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDU NGO – odpowiedzialność władz stowarzyszenia, fundacji, oddziałów terenowych, wewnątrz organizacji, zobowiązania podatkowe, wobec pracowników itd. – CAL Pionki, ul. Zakładowa 5 – godz. 14.00–19.00


PORADY dla ngo – po umówieniu terminu do 31.12.2020 r.


FORUM NGO we wrześniu br. w Jedlni – Letnisko


Stosujemy się do aktualnych zaleceń sanitarnych Rządu, zobowiązani jesteśmy zachować bezpieczny DYSTANS I ZASŁONIĆ MASECZKĄ OCHRONNĄ USTA I NOS. W budynku zapewnimy stanowisko do dezynfekcji dłoni płynem odkażającym. Na salach szkoleniowych jest ograniczona liczba miejsc. Prosimy o wyrozumiałość. ZGŁOSZENIA należy kierować na e-mail: fras@fras.org.pl mailto: fras@fras.org.pl lub wysłać sms na nr tel. 509604113 z podaniem imienia i nazwiska, nazwa organizacji, telefon / e-mail kontaktowego.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Zapraszamy serdecznie