Mobilne szkolenia i mobilne porady

SZKOLENIA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Zapraszamy na cykl warsztatów w formie tradycyjnej: JAK PRZYGOTOWAĆ DOBRY WNIOSEK, CZYLI JAK SKUTECZNIE POZYSKAĆ FUNDUSZE NA DZIAŁALNOŚC ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ

19 sierpnia 2021 r. – UZASADNIENIE PROJEKTU, DIAGNOZA, OKREŚLENIE POTRZEB I PROBLEMÓW, NA KTÓRE MA ODPOWIADAĆ PROJEKT, CELE PROJEKTU

20 sierpnia 2021 r. – DZIAŁANIA PROJEKTU, HARMONOGRAM, REZULTATY, ZASOBY, DOŚWIADCZENIE ORGANIZACJI

27 sierpnia 2021 r. – BUDŻET PROJEKTU, ZASADY PRZYGOTOWANIA KOSZTORYSU PROJEKTU, KALKULACJA KOSZTÓW

Miejsce – Jedlnia – Letnisko, dawny dworzec PKP, ul. Piłsudskiego 3

Czas – godz. 14.00-20.00

ZGŁOSZENIA prosimy kierować na e-mail: fras@fras.org.pl mailto:fras@fras.org.pl lub wysłać sms na nr tel. 509604113 z podaniem imienia i nazwiska, nazwy organizacji, telefonu/e-maila kontaktowego. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Zapraszamy serdecznie,
Aldona Metlerska – Prezes Fundacji Rozwój Aktywność Społeczność w Radomiu
Monika Purc – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Jedlni – letnisko i Wrzosowa

Działania prowadzone w ramach projektu MOBILNE CENTRUM WSPARCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, które zostało dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

PONADTO:

Udzielamy bezpłatne PORADY dla ngo – po umówieniu terminu do 31.12.2021 r.

Zapraszamy również na FORUM NGO z targami ngo – we wrześniu br. w Jedlni – Letnisko

Stosując się do aktualnych zaleceń sanitarnych Rządu zobowiązani jesteśmy zachować bezpieczny DYSTANS I ZASŁONIĆ MASECZKĄ OCHRONNĄ USTA I NOS. Na salach szkoleniowych jest ograniczona liczba miejsc. Prosimy o wyrozumiałość.