Mobilne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych

Wspólnie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Jedlni-Letnisko i Wrzosowa
realizujemy projekt pt. MOBILNE CENTRUM WSPARCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
na terenie subregionu radomskiego.

Planujemy bezpłatnie:

1. Przeprowadzić szkolenia,
2. Prowadzić mobilne poradnictwo, 
3. Zorganizować I FORUM REGIONALNE NGO w Jedlni – Letnisko 
4. Wydać BIULETYN innowacyjnych inicjatyw pozarządowych w subregionie.

Zwracamy się do przedstawicieli ngo o zgłaszanie swoich potrzeb w zakresie:

1. Szkoleń
2. Porad i informacji
3. Zaprezentowania Waszych innowacyjnych inicjatyw w Biuletynie informacyjnym
4. Udziału w I Regionalnym FORUM NGO ( IX 2018r.).

Informacje kierować na adres: fras@fras.org.pl lub tel. 509 604 113