Klub Integracji Społecznej

Zajęcia Klubu Integracji Społecznej mają na celu wzmocnienie aktywności społecznej 20 osób niepełnosprawnych zamieszkujących Gminę Jedlnia – Letnisko. Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie w zakresie rozwoju umiejętności społecznych oraz usług kulturalnych.

Realizacja zadania publicznego z obszaru upowszechniania kultury 2019 – Gmina Jedlnia-Letnisko