Dotacje na założenie i działalność spółdzielni socjalnej

28 maja 2014 r. rozpatrzono wnioski grup inicjatywnych na otrzymanie dotacji dla przyszłych spółdzielni socjalnych. Wniosek na współtworzenie spółdzielni socjalnej osób prawnych oraz wsparcie pomostowe przez Fundację RAS został rozpatrzony pozytywnie.