Zaproszenie na szkolenie – Podstawy rachunkowości w NGO w Pionkach

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie pt.: „Podstawy rachunkowości w organizacji pozarządowej”
 
W programie: prowadzenia ksiąg rachunkowych w formie pełniej i uproszczonej; rachunkowość organizacji – funkcje i korzyści z jej prowadzenia; odpowiedzialność za sprawy finansowe w organizacji; dowody księgowe i ich opracowanie dla potrzeb rozliczania projektów; narzędzia księgowe w rozliczaniu projektowym i rocznym – plan kont; sprawozdanie finansowe, czyli czego możemy się dowiedzieć i co możemy opowiedzieć o organizacji za pomocą sprawozdania.
 
Data szkolenia: 09 listopada 2018r. (piątek) w godzinach 14.00 – 20.00,
Miejsce: Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach, ul. Zakładowa 5  
Zapewniamy serwis kawowy i materiały szkoleniowe.
 
ZGŁOSZENIA  na szkolenie prosimy kierować na e-mail: fras@fras.org.pl  lub wysłać sms na nr tel. 509604113 do 5 listopada z podaniem imienia i nazwiska, nazwy organizacji, telefonu/e-maila kontaktowego. Liczba miejsc ograniczona.
 
Oferujemy również bezpłatne poradnictwo m.in. w zakresie prawnych aspektów funkcjonowania ngo, przygotowania wniosku o dofinansowanie, zakładania stowarzyszenia lub fundacji itp. w ramach MOBILNEGO CENTRUM WSPRCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH w subregionie radomskim.
 
Zapraszamy na szkolenie
Zapraszamy do skorzystania z poradnictwa