Zaproszenie na szkolenia

JAK ROZLICZYĆ PROJEKT – poprawne sporządzenie sprawozdania z wykonania zadania publicznego po zmianach
Data szkolenia: 9 grudnia 2019 r. (poniedziałek) w godzinach 14.00 – 20.00 Miejsce: JEDLNIA – LETNISKO, dawny dworzec PKP, ul. Piłsudskiego 1

WARSZTATY Z RODO – KONSTRUOWANIE DOKUMENTÓW Warsztaty i przygotowanie dokumentów dla organizacji, która musi posiadać obowiązkowo: politykę ochrony danych osobowych, analizę ryzyka, umowy powierzenia przetwarzania, obowiązek informacyjny, upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, załączniki do polityki ochrony danych osobowych, rejestr czynności przetwarzania, rejestr kategorii czynności przetwarzania, rejestr umów powierzenia przetwarzania, rejestr incydentów. Na warsztaty należy zabrać statut organizacji oraz mieć wiedzę, gdzie dane osobowe są przekazywane z naszej organizacji. Ponadto zabrać laptop ze sobą, na który wgramy wzory rejestrów.
Data szkolenia: 13 grudnia 2019 r. (piątek) w godzinach 14.00 – 20.00
Miejsce: PIONKI, Centrum Aktywności Lokalnej, ul. Zakładowa 5

WARSZTATY Z RODO – KONSTRUOWANIE DOKUMENTÓW Warsztaty i przygotowanie dokumentów dla organizacji, która musi posiadać obowiązkowo: politykę ochrony danych osobowych, analizę ryzyka, umowy powierzenia przetwarzania, obowiązek informacyjny, upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, załączniki do polityki ochrony danych osobowych, rejestr czynności przetwarzania, rejestr kategorii czynności przetwarzania, rejestr umów powierzenia przetwarzania, rejestr incydentów. Na warsztaty należy zabrać statut organizacji oraz mieć wiedzę, gdzie dane osobowe są przekazywane z naszej organizacji. Ponadto zabrać laptop ze sobą, na który wgramy wzory rejestrów.
Data szkolenia: 19 grudnia 2019 r. (czwartek) w godzinach 14.00 – 20.00
Miejsce: JEDLNIA – LETNISKO, dawny dworzec PKP, ul. Piłsudskiego 1

ZGŁOSZENIA na szkolenie prosimy kierować na e-mail: fras@fras.org.pl lub wysłać sms na nr tel. 509604113 (najpóźniej 4 dni przed terminem) z podaniem imienia i nazwiska, nazwy organizacji, e-maila kontaktowego. Liczba miejsc ograniczona.

Oferujemy również bezpłatne poradnictwo m.in. w zakresie prawnych aspektów funkcjonowania ngo, przygotowania wniosku o dofinansowanie, rozliczania dotacji, itp.

MOBILNE CENTRUM WSPARCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH jest współfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego