Zaproszenie na bezpłatne szkolenie dla FUNDACJI

ZAPROSZENIE

W ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
„Fim@ngo 2013 Zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych”,

realizatorem programu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

ul. Kłopotowskiego 6 m. 59/60, 03-717 Warszawa; tel./fax 22 616 33 16, www.frso.pl, fimango@frso.pl

zapraszamy na bezpłatne szkolenie przedstawicieli fundacji z Radomia

i regionu radomskiego nt.:

„OBOWIĄZKI FUNDACJI – PRZECIWDZIAŁANIE

PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU”

Zgodnie z obowiązującym prawem każda fundacja – bez względu na zakres działania, źródła finansowania, budżet – ma obowiązek wprowadzenia określonych procedur. Niedotrzymanie ich wiąże się z surowymi sankcjami, także finansowymi, zarówno dla samej organizacji jak i bezpośrednio dla osób nią zarządzających.

Jednodniowe szkolenie umożliwi każdej fundacji wypełnienie nałożonych na nie obowiązków, w trakcie szkolenia bowiem uczestnicy przejdą internetowy kurs Ministerstwa Finansów, zakończony certyfikatem (PROSIMY O WZIĘCIE LAPTOPÓW!). Zapewniamy dostęp do Internetu.

Program szkolenia:

– kto podlega ustawie?

– jakie są obowiązki fundacji?

– procedura bezpieczeństwa finansowego,

– rejestrowanie transakcji.

w dniu 24 kwietnia 2013r. (środa)

w Fundacji Rozwój Aktywność Społeczność w Radomiu, ul. Kilińskiego15/17,

sala w podwórku, I klatka po lewo, parter

od godz. 10.00 do godz. 15.00 ( zapewniamy serwis kawowy i obiad)
Szkolenie poprowadzi Pani Katarzyna Sadło – Prezes FRSO.
Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa osób mailem do Fundacji RAS w Radomiu, na adres: fras@fras.org.pl do piątku 19.04.2013r., do godz. 14.00.
Kontakt telefoniczny: Fundacja RAS, tel.509604113.