Weź udział w projekcie „W kierunku zatrudnienia”

Weź udział w projekcie „W kierunku zatrudnienia”.

Projekt skierowany jest do osób długotrwale bezrobotnych zamieszkujących powiat radomski, w szczególności gminy: Iłża, Kowala, Skaryszew, Jedlińsk, Zakrzew.