Konkurs na mikrodotacje dla młodych organizacji, grup nieformalnych i samopomocowych do 12 sierpnia

Fundacja RAS – ambasador Programu Mazowsze Lokalnie, zaprasza do składania wniosków młode organizacje pozarządowe,  grupy nieformalne i samopomocowe z terenu Radomia i subregionu radomskiego. Można pozyskać dofinansowanie do 5 tys. zł – zarówno na działania lokalne lub na rozwój organizacji. Nabór do konkursu trwa do 12 sierpnia. Dofinansowane projekty będzie można realizować pomiędzy 20 sierpnia a 20 listopada.
Więcej na stronie: http://mazowszelokalnie.pl/
https://www.facebook.com/MazowszeLokalnie
Ambasador FIO – Mazowsze Lokalnie: Fundacja RAS, tel. 509 604 113, fras@fras.org.pl