III Regionalne Forum NGO w Jedlni-Letnisko

Zapraszamy organizacje pozarządowe, mazowieckie do wzięcia udziału w III REGIONALNYM FORUM NGO subregionu radomskiego w połączeniu z targami aktywnych organizacji,

w dniu 17 września 2020 r. o godzinie 14.00 w Jedlni – Letnisko, ul. Piłsudskiego 3.

Wydarzenie będzie okazją do zaprezentowania osiągnięć ngo. Organizacje mogą się wystawić i promować swoje działania. Zachęcamy do wystawienia swojego stoiska, przedstawienia działalności, projektów, inicjatyw, sukcesów, DOBRYCH PRAKTYK. Można również przedstawić osiągnięcia  podczas prezentacji (15 min.)
Będziemy wdzięczni za przywiezienie ze sobą ulotek, broszur, plakatów, zdjęć, wyrobów podopiecznych i innych gadżetów promocyjnych, które moglibyśmy pokazać ponadlokalnie :))
LICZYMY NA WASZĄ OBECNOŚĆ I AKTYWNE UCZESTNICTWO

Ze względu na obostrzenia sanitarne planujemy wydarzenie w przestrzeni zewnętrznej budynku dawnego dworca PKP.

Będą z nami przedstawiciele Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego,  Marszałka Województwa Mazowieckiego,  Wojewody Mazowieckiego, Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Federacji Mazowia.
Forum jest spotkaniem przedstawicieli i przedstawicielek organizacji pozarządowych działających na terenie subregionu radomskiego, a także promowanie idei aktywności obywatelskiej. Celem spotkania jest integracja i wzmocnienie środowiska pozarządowego, omówienie ważnych z punktu widzenia współpracy organizacji pozarządowych i samorządów zagadnień i problemów, prezentacja dobrych praktyk.
Wydarzenie jest częścią projektu MOBILNE CENTRUM WSPARCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. Zadanie publiczne jest dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: fras@fras.org.pl, tel.: 509604113