Głosuj na projekt

GŁOSUJ W TESCO Radomiu i w Szydłowcu na projekt:

„JESTEŚ TYM CO JESZ – AKCJA PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI ZE ŚRODOWISK WIEJSKICH”

Proszę, WRZUĆ ŻETON, który dostaniesz przy kasie do trzeciej ZIELONEJ urny przy wyjściu ze sklepu