Dotychczas

W roku 2011 rozpoczęliśmy działania edukacyjne skierowane do różnych grup odbiorców:

  • Trzy grupy odbiorców tj. osoby bezrobotne, osoby niepełnosprawne oraz grupę usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych zapoznaliśmy z alternatywnymi, elastycznymi formami pracy i przeszkoliliśmy ich do podjęcia pracy zdalnej, telepracy, wykonywanej poza tradycyjnym miejscem zatrudnienia. Było to interesujące (nowoczesne) szkolenie, które doskonaliło umiejętności związane z komunikacją międzyludzką, uczyło umiejętności wykonywania podstawowych zadań telepracownika, wykorzystania narzędzi informatycznych związanych z telepracą, poznania prawa przygotowanego dla tego rodzaju formy pracy.
  • Byliśmy organizatorami wyjazdów edukacyjno – integracyjnych ze szkoleniami psychoedukacyjnymi dla osób bezrobotnych.
  • Rozpoczęliśmy prowadzenie szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
  • Współpracowaliśmy w różnej formie z organizacjami pozarządowymi w subregionie radomskim.
  • Zapoznaliśmy 40 osób z ideą wolontariatu i przygotowaliśmy ich do pracy w takim charakterze.