#MCWOP Szkolenie dla KGW

SZKOLENIE DLA KGW w ramach projektu MOBILNE CENTRUM WSPARCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ dofinansowanego ze środków budżetu Wojewódzkiego Mazowieckiego.