Aktualności

I REGIONALNE FORUM NGO subregionu radomskiego

Fras

I REGIONALNE FORUM NGO subregionu radomskiego

Zaproszenie na szkolenie - październik

Fras

Bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych pt.: "Jak tworzyć lepsze projekty społeczne"

Zaproszenie na szkolenie - wrzesień (2)

Fras

 

Bezpłatne szkolenie  dla organizacji pozarządowych pt.: „RODO 2018 - Ochrona danych osobowych w organizacjach pozarządowych",

 

Zaproszenie na szkolenie - wrzesień

Fras

 

Bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych pt.: „RODO 2018 - Ochrona danych osobowych w organizacjach pozarządowych",

 

Mazowsze Lokalnie uruchamia energię społeczną

Fras

Mazowsze Lokalnie uruchamia energię społeczną

Zaproszenie na szkolenie - czerwiec

Fras

 


Bezpłatne szkolenia dla organizacji pozarządowych pt.:


1. „Prawne aspekty funkcjonowania organizacji pozarządowych. Zmiany prawne”

2. „RODO 2018 - Ochrona danych osobowych w organizacjach pozarządowych"

MOBILNE CENTRUM WSPARCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Fras

Rozpoczynamy realizować projekt pt. MOBILNE CENTRUM WSPARCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH na terenie subregionu radomskiego.


Planujemy bezpłatnie, jak najbliżej Waszego miejsca działania, :

1. Przeprowadzić szkolenia 
2. Prowadzić mobilne poradnictwo,  
3. Zorganizować I FORUM REGIONALNE NGO w Jedlni – Letnisko
4. Wydać BIULETYN innowacyjnych inicjatyw pozarządowych w subregionie.

 

Rusza nabór małych grantów programu FIO-Mazowsze Lokalnie

Fras

MASZ POMYSŁ NA DZIAŁANIA LOKALNE??
Weź udział w konkursie i zdobądź mikrodotację  do 5 000 zł

Zapraszamy na seminarium pt. „Współpraca z biznesem w społeczności lokalnej”

Fras

Zapraszamy na seminarium pt. Współpraca z biznesem w społeczności lokalnej

Nabór wniosków na inicjatywy oddolne oraz wsparcie grup samopomocowych

Fras

Nabór wniosków na inicjatywy oddolne oraz wsparcie grup samopomocowych

Zaproszenie na seminarium pt.„Planowanie i realizacja projektów w społeczności lokalnej”.

Fras

Zaproszenie na seminarium pt. Planowanie i realizacja projektów w społeczności lokalnej

ŁĄCZYMY POKOLENIA

Fras

ŁĄCZYMY POKOLENIA

Konkurs na mikrodotacje dla młodych organizacji, grup nieformalnych i samopomocowych do 12 sierpnia

Fras

Konkurs na mikrodotacje dla młodych organizacji, grup nieformalnych i samopomocowych do 12 sierpnia 2014r.

Spotkanie nt. pozyskania mikrograntów

Fras

Spotkanie nt. pozyskania mikrograntów

Ambasador FIO Mazowsze Lokalnie

Fras

Fundacja Rozwój Aktywność Społeczność  w Radomiu pełni obowiązki „Ambasadora  FIO Mazowsze Lokalnie” na terenie miasta Radomia oraz subregionu radomskiego.
Aby bardziej i efektywniej dotrzeć do lokalnych liderów i organizacji, w ramach programu powołani zostali Ambasadorzy FIO-Mazowsze Lokalnie.
FIO Mazowsze Lokalnie jest programem wsparcia dla młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych i samopomocowych działających na terenie województwa mazowieckiego. Powstał z inicjatywy trzech organizacji pozarządowych: Fundacji Fundusz Współpracy, Stowarzyszenia Europa i My oraz Stowarzyszenia Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS.
Więcej na stronie: http://mazowszelokalnie.pl/
https://www.facebook.com/MazowszeLokalnie
Ambasador FIO – Mazowsze Lokalnie: Fundacja RAS, tel. 509 604 113, fras@fras.org.pl

Powstanie spółdzielni socjalnej „A PRIORI”

Fras

  

Fundacja RAS była współtzałożycielem Spółdzielni Socjalnej „A PRIORI” z siedzibą w Radomiu.
Spółdzielnia została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XVI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000514707.

Dotacje na założenie i działalność spółdzielni socjalnej

Fras

28 maja 2014 r. rozpatrzono wnioski grup inicjatywnych na otrzymanie dotacji dla przyszłych spółdzielni socjalnych. Wniosek na wspóltworzenie spóldzielni socjalnej osób prawnych oraz wsparcie pomostowe przez Fundację RAS został rozpatrzony pozytywnie.

Warsztaty Wiosenne

Fras

Zapraszamy serdecznie do udział‚u w jednodniowych, wiosennych warsztatach, zarówno terapeutów pracują…cych w jednostkach pomocy społecznej jak i pracowników zainteresowanych pisaniem jaj woskiem i przygotowaniem stoików wielkanocnych do ozdobienia wł‚asnego domu na nadchodzące śšwię™ta.

Zaproszenie na konferencję

Fras

Polskie Centrum Mediacji Oddział w Radomiu oraz Fundacja RAS

Z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji

zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych zainteresowanych sposobem radzenia sobie z konfliktem na konferencję nt:

MEDIACJA – SPOSÓB NA KONFLIKT

Mediacja to pozasądowy proces dochodzenia do porozumienia w sytuacji konfliktu – przy udziale osoby trzeciej, neutralnej i bezstronnej – mediatora. Wykład poprowadzi Pani Małgorzata Mąkosa – Prezes Polskiego Centrum Mediacji Oddział w Radomiu, trener mediacji PCM

Spotkanie odbędzie się w dniu 21 października 2013r.

o godz. 10.00, do godz. 13.00.

Udział jest bezpłatny. w sali szkoleniowej Fundacji RAS,

w Radomiu przy ul. Kilińskiego 15/17, sala w podwórku, parter.

Zgłoszenie uczestnictwa prosimy dokonać mailem na adres: fras@fras.org.pl

do czwartku 17.10.2013r.

Zaproszenie na szkolenie NGO

Fras

W ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

„Fim@ngo 2013 Zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych” i realizatora programu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego


zapraszamy


przedstawicieli organizacji pozarządowych z regionu radomskiego na bezpłatne szkolenie nt.:


„POZYSKIWANIE FUNDUSZY NA DZIAŁALNOŚĆ NGO”

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie dla FUNDACJI

Fras

ZAPROSZENIEW ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
„Fim@ngo 2013 Zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych”,


realizatorem programu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

ul. Kłopotowskiego 6 m. 59/60, 03-717 Warszawa; tel./fax 22 616 33 16, www.frso.pl, fimango@frso.pl

zapraszamy na bezpłatne szkolenie przedstawicieli fundacji z Radomia

i regionu radomskiego nt.:„OBOWIĄZKI FUNDACJI – PRZECIWDZIAŁANIE

PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU”Zgodnie z obowiązującym prawem każda fundacja – bez względu na zakres działania, źródła finansowania, budżet – ma obowiązek wprowadzenia określonych procedur. Niedotrzymanie ich wiąże się z surowymi sankcjami, także finansowymi, zarówno dla samej organizacji jak i bezpośrednio dla osób nią zarządzających.

Jednodniowe szkolenie umożliwi każdej fundacji wypełnienie nałożonych na nie obowiązków, w trakcie szkolenia bowiem uczestnicy przejdą internetowy kurs Ministerstwa Finansów, zakończony certyfikatem (PROSIMY O WZIĘCIE LAPTOPÓW!). Zapewniamy dostęp do Internetu.

Fras (48) 509 604 113 fras@fras.org.pl