Aktualności

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Fras

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Zaproszenie dla ngo

Fras

FIO i PROO 2019 - informacje w Radomiu

Zaproszenie na szkolenie - Podstawy rachunkowości w ngo w Jedlni-Letnisko

Fras

Bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych pt.: "Podstawy rachunkowości w organizacji pozarządowej"

Zaproszenie na szkolenie - Podstawy rachunkowości w ngo w Pionkach

Fras

Bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych pt.: "Podstawy rachunkowości w organizacji pozarządowej"

zaproszenie na szkolenie JAK TWORZYĆ LEPSZE PROJEKTY SPOŁECZNE w Jedlni - Letnisko

Fras

Bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych pt.: "Jak tworzyć lepsze projekty społeczne"

Zaproszenie na szkolenie - cykl dwudniowy

Fras

Bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych pt.: "Jak tworzyć lepsze projekty społeczne"

I REGIONALNE FORUM NGO subregionu radomskiego

Fras

I REGIONALNE FORUM NGO subregionu radomskiego

Zaproszenie na szkolenie - październik

Fras

Bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych pt.: "Jak tworzyć lepsze projekty społeczne"

Zaproszenie na szkolenie - wrzesień (2)

Fras

 

Bezpłatne szkolenie  dla organizacji pozarządowych pt.: „RODO 2018 - Ochrona danych osobowych w organizacjach pozarządowych",

 

Zaproszenie na szkolenie - wrzesień

Fras

 

Bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych pt.: „RODO 2018 - Ochrona danych osobowych w organizacjach pozarządowych",

 

Mazowsze Lokalnie uruchamia energię społeczną

Fras

Mazowsze Lokalnie uruchamia energię społeczną

Zaproszenie na szkolenie - czerwiec

Fras

 


Bezpłatne szkolenia dla organizacji pozarządowych pt.:


1. „Prawne aspekty funkcjonowania organizacji pozarządowych. Zmiany prawne”

2. „RODO 2018 - Ochrona danych osobowych w organizacjach pozarządowych"

MOBILNE CENTRUM WSPARCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Fras

Rozpoczynamy realizować projekt pt. MOBILNE CENTRUM WSPARCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH na terenie subregionu radomskiego.


Planujemy bezpłatnie, jak najbliżej Waszego miejsca działania, :

1. Przeprowadzić szkolenia 
2. Prowadzić mobilne poradnictwo,  
3. Zorganizować I FORUM REGIONALNE NGO w Jedlni – Letnisko
4. Wydać BIULETYN innowacyjnych inicjatyw pozarządowych w subregionie.

 

Rusza nabór małych grantów programu FIO-Mazowsze Lokalnie

Fras

MASZ POMYSŁ NA DZIAŁANIA LOKALNE??
Weź udział w konkursie i zdobądź mikrodotację  do 5 000 zł

Zapraszamy na seminarium pt. „Współpraca z biznesem w społeczności lokalnej”

Fras

Zapraszamy na seminarium pt. Współpraca z biznesem w społeczności lokalnej

Nabór wniosków na inicjatywy oddolne oraz wsparcie grup samopomocowych

Fras

Nabór wniosków na inicjatywy oddolne oraz wsparcie grup samopomocowych

Zaproszenie na seminarium pt.„Planowanie i realizacja projektów w społeczności lokalnej”.

Fras

Zaproszenie na seminarium pt. Planowanie i realizacja projektów w społeczności lokalnej

ŁĄCZYMY POKOLENIA

Fras

ŁĄCZYMY POKOLENIA

Konkurs na mikrodotacje dla młodych organizacji, grup nieformalnych i samopomocowych do 12 sierpnia

Fras

Konkurs na mikrodotacje dla młodych organizacji, grup nieformalnych i samopomocowych do 12 sierpnia 2014r.

Spotkanie nt. pozyskania mikrograntów

Fras

Spotkanie nt. pozyskania mikrograntów

Ambasador FIO Mazowsze Lokalnie

Fras

Fundacja Rozwój Aktywność Społeczność  w Radomiu pełni obowiązki „Ambasadora  FIO Mazowsze Lokalnie” na terenie miasta Radomia oraz subregionu radomskiego.
Aby bardziej i efektywniej dotrzeć do lokalnych liderów i organizacji, w ramach programu powołani zostali Ambasadorzy FIO-Mazowsze Lokalnie.
FIO Mazowsze Lokalnie jest programem wsparcia dla młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych i samopomocowych działających na terenie województwa mazowieckiego. Powstał z inicjatywy trzech organizacji pozarządowych: Fundacji Fundusz Współpracy, Stowarzyszenia Europa i My oraz Stowarzyszenia Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS.
Więcej na stronie: http://mazowszelokalnie.pl/
https://www.facebook.com/MazowszeLokalnie
Ambasador FIO – Mazowsze Lokalnie: Fundacja RAS, tel. 509 604 113, fras@fras.org.pl

Powstanie spółdzielni socjalnej „A PRIORI”

Fras

  

Fundacja RAS była współtzałożycielem Spółdzielni Socjalnej „A PRIORI” z siedzibą w Radomiu.
Spółdzielnia została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XVI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000514707.

Dotacje na założenie i działalność spółdzielni socjalnej

Fras

28 maja 2014 r. rozpatrzono wnioski grup inicjatywnych na otrzymanie dotacji dla przyszłych spółdzielni socjalnych. Wniosek na wspóltworzenie spóldzielni socjalnej osób prawnych oraz wsparcie pomostowe przez Fundację RAS został rozpatrzony pozytywnie.

Fras (48) 509 604 113 fras@fras.org.pl