Aktualności

Zaproszenie na konferencję

Fras

Polskie Centrum Mediacji Oddział w Radomiu oraz Fundacja RAS

Z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji

zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych zainteresowanych sposobem radzenia sobie z konfliktem na konferencję nt:

MEDIACJA – SPOSÓB NA KONFLIKT

Mediacja to pozasądowy proces dochodzenia do porozumienia w sytuacji konfliktu – przy udziale osoby trzeciej, neutralnej i bezstronnej – mediatora. Wykład poprowadzi Pani Małgorzata Mąkosa – Prezes Polskiego Centrum Mediacji Oddział w Radomiu, trener mediacji PCM

Spotkanie odbędzie się w dniu 21 października 2013r.

o godz. 10.00, do godz. 13.00.

Udział jest bezpłatny. w sali szkoleniowej Fundacji RAS,

w Radomiu przy ul. Kilińskiego 15/17, sala w podwórku, parter.

Zgłoszenie uczestnictwa prosimy dokonać mailem na adres: fras@fras.org.pl

do czwartku 17.10.2013r.

Zaproszenie na szkolenie NGO

Fras

W ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

„Fim@ngo 2013 Zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych” i realizatora programu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego


zapraszamy


przedstawicieli organizacji pozarządowych z regionu radomskiego na bezpłatne szkolenie nt.:


„POZYSKIWANIE FUNDUSZY NA DZIAŁALNOŚĆ NGO”

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie dla FUNDACJI

Fras

ZAPROSZENIEW ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
„Fim@ngo 2013 Zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych”,


realizatorem programu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

ul. Kłopotowskiego 6 m. 59/60, 03-717 Warszawa; tel./fax 22 616 33 16, www.frso.pl, fimango@frso.pl

zapraszamy na bezpłatne szkolenie przedstawicieli fundacji z Radomia

i regionu radomskiego nt.:„OBOWIĄZKI FUNDACJI – PRZECIWDZIAŁANIE

PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU”Zgodnie z obowiązującym prawem każda fundacja – bez względu na zakres działania, źródła finansowania, budżet – ma obowiązek wprowadzenia określonych procedur. Niedotrzymanie ich wiąże się z surowymi sankcjami, także finansowymi, zarówno dla samej organizacji jak i bezpośrednio dla osób nią zarządzających.

Jednodniowe szkolenie umożliwi każdej fundacji wypełnienie nałożonych na nie obowiązków, w trakcie szkolenia bowiem uczestnicy przejdą internetowy kurs Ministerstwa Finansów, zakończony certyfikatem (PROSIMY O WZIĘCIE LAPTOPÓW!). Zapewniamy dostęp do Internetu.

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie dla NGO

Fras

Stowarzyszenie BORIS w ramach projektu

Q jakości sektora pozarządowego na Mazowszu – system wspierania i certyfikowania działalności i usług centrów wsparcia i organizacji wspierających na Mazowszu” współfinansowanego ze środków EFS

oraz Fundacja RAS w Radomiu

zapraszają na bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych:„Przedsiębiorczość społeczna perspektywą rozwoju organizacji pozarządowych regionu radomskiego”Celem szkolenia jest rozwijanie nowej ekonomii społecznej w organizacjach pozarządowych.w dniu 26 listopada 2012r.

w Radomiu, ul. Kilińskiego15/17, sala w podwórku, parter

od godz. 12.00 do godz. 18.00 (8 godzin dydaktycznych, zapewniamy obiad)

Szkolenie poprowadzi trener Stowarzyszenia BORIS.

Przedstawiciele/ki organizacji pozarządowych z regionu radomskiego chętni do wzięcia udziału w szkoleniu proszeni są o zgłaszanie uczestnictwa mailem na adres: fras@fras.org.pl do piątku 23.11.2012r., z podaniem nazwiska i imienia uczestnika, organizacji pozarządowej, kontaktu telefonicznego.

Fundacja RAS: tel. 509 604 113.

Rozeznanie rynku dotyczące przeprowadzenie wykładów

Fras

Zapraszamy do złożenia propozycji cenowej związanej z opracowaniem programu zajęć i przeprowadzeniem wykładu/wykładów w ramach funkcjonowania Klubu Integracji Społecznej dla osób długotrwale bezrobotnych.

Rozeznanie rynku

Fras

ROZEZNANIE RYNKU

NA WYNAJEM LOKALU DO PROWADZENIA KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Weź udział w projekcie „W kierunku zatrudnienia”

Fras

Weź udział w projekcie „W kierunku zatrudnienia”.
Projekt skierowany jest do osób długotrwale bezrobotnych zamieszkujących powiat radomski, w szczególności gminy: Iłża, Kowala, Skaryszew, Jedlińsk, Zakrzew.

Rekruter

Fras

FUNDACJA RAS poszukuje pracownika/pracowniczki
W związku z realizacją projektu w ramach EFS poszukujemy specjalisty/ki ds. rekrutacji.

Fras (48) 509 604 113 fras@fras.org.pl