Aktualności

Mobilne Szkolenia

Fras

RUSZAMY z mobilnymi szkoleniami i poradnictwem w 2020 roku!

16 czerwca 2020 r. - ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM - ASERTYWNOŚĆ, BUDOWANIE PEWNOŚCI SIEBIE - coaching dla członków zarządu, kierownictwa ngo - CAL Pionki, ul. Zakładowa 5 - godz. 14.00–19.00

17 czerwca 2020 r. - ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM - ASERTYWNOŚĆ, BUDOWANIE PEWNOŚCI SIEBIE - coaching dla członków zarządu, kierownictwa ngo - Jedlnia - Letnisko, SPJLiW, dawny dworzec PKP, ul. Piłsudskiego 3 - godz. 14.00–19.00

22 czerwca 2020 r. - KLUCZOWE DOKUMENTY W NGO - weryfikacja statutów, regulaminów, dokumenty wewnętrzne organizacji, szkolenie z prawnikiem - Jedlnia - Letnisko, SPJLiW, dawny dworzec PKP, ul. Piłsudskiego 3 - godz. 14.00–19.00

15 lipca 2020 r. - KLUCZOWE DOKUMENTY W NGO - weryfikacja statutów, regulaminów, dokumenty wewnętrzne organizacji, szkolenie z prawnikiem - CAL Pionki, ul. Zakładowa 5 - godz. 14.00–19.00

12 sierpnia 2020 r. - WOLONTARIAT W NGO - szkolenie nt. podstawy prawne wolontariatu, rola i prawa wolontariusza, prawa korzystającego, porozumienie wolontariackie - CAL Pionki, ul. Zakładowa 5 - godz. 14.00–19.00

PORADY dla ngo - po umówieniu terminu do 31.12.2020 r.

FORUM NGO we wrześniu br. w Jedlni - Letnisko

Stosujemy się do aktualnych zaleceń sanitarnych Rządu, zobowiązani jesteśmy zachować bezpieczny DYSTANS I ZASŁONIĆ MASECZKĄ OCHRONNĄ USTA I NOS. W budynku zapewnimy stanowisko do dezynfekcji dłoni płynem odkażającym. Na salach szkoleniowych jest ograniczona liczba miejsc. Prosimy o wyrozumiałość. ZGŁOSZENIA należy kierować na e-mail: fras@fras.org.pl mailto: fras@fras.org.pl lub wysłać sms na nr tel. 509604113 z podaniem imienia i nazwiska, nazwa organizacji, telefon / e-mail kontaktowego.
Udział w projekcie jest bezpłatny.

Zapraszamy serdecznie

Nie ma komentarzy

Fras (48) 509 604 113 fras@fras.org.pl