Aktualności

Zaproszenie na szkolenie - Podstawy rachunkowości w ngo w Jedlni-Letnisko

Fras

Organizacje pozarządowe
Liderzy i liderki lokalne
 
 
 
Zapraszamy na bezpłatne szkolenie pt.: Podstawy rachunkowości w organizacji pozarządowej"
 
W programie: prowadzenia ksiąg rachunkowych w formie pełniej i uproszczonej; rachunkowość organizacji – funkcje i korzyści z jej prowadzenia; odpowiedzialność za sprawy finansowe w organizacji; dowody księgowe i ich opracowanie dla potrzeb rozliczania projektów; narzędzia księgowe w rozliczaniu projektowym i rocznym - plan kont; sprawozdanie finansowe, czyli czego możemy się dowiedzieć i co możemy opowiedzieć o organizacji za pomocą sprawozdania.
 
Data szkolenia: 10 listopada 2018r. (sobota) w godzinach 9.30 – 15.30,
Miejsce: Jedlnia - Letnisko, ul. Piłsudskiego 1 (w budynku dworca PKP)           
Zapewniamy serwis kawowy i materiały szkoleniowe.
 
ZGŁOSZENIA  na szkolenie prosimy kierować na e-mail: fras@fras.org.pl  lub wysłać sms na nr tel. 509604113 do 7 listopada z podaniem imienia i nazwiska, nazwy organizacji, telefonu/e-maila kontaktowego. Liczba miejsc ograniczona.
 
Oferuje również bezpłatne poradnictwo m.in. w zakresie prawnych aspektów funkcjonowania ngo, przygotowania wniosku o dofinansowanie, zakładania stowarzyszenia lub fundacji itp. w ramach MOBILNEGO CENTRUM WSPRCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH w subregionie radomskim.
 
Zapraszamy na szkolenie
Zapraszamy do skorzystania z poradnictwa

Nie ma komentarzy

Posting comments after kwartał has been disabled.
Fras (48) 509 604 113 fras@fras.org.pl